Ambassade van België in Portugal

Rijbewijs

Registratie / omruilen Belgisch rijbewijs

Portugal erkent rijbewijzen uitgegeven in de Europese Economische Ruimte, en dus ook het Belgische rijbewijs. Het is mogelijk om uw Belgische rijbewijs om te ruilen naar een Portugees rijbewijs, maar dit is in eerste instantie niet altijd verplicht.

Indien u zich officieel in Portugal vestigt, moet u binnen de 60 dagen contact opnemen met het regionale IMT–kantoor (IMT= Instituto da Mobilidade e dos Transportes) dat bevoegd is voor uw woonplaats in Portugal, om zich aan te melden en om uw Belgische rijbewijs te laten registreren. (Portugese wetgeving: Decreto-Lei n.º40/2016, de 29 de julho, , n.º3 do artigo 15.º).

Indien het gaat om een recent, Europees model van het rijbewijs, blijft dit document normaal gezien geldig tot de vervaldatum die op het rijbewijs vermeld staat. (deze datum wordt dan overgenomen op het registratiebewijs van het IMT-kantoor) Indien het nog gaat om een oud model van het rijbewijs (witte of roze kaart zonder vermelding van einddatum), zal de geldigheid van het registratiebewijs normaal gezien twee jaar bedragen. Na deze periode dient u het Belgische rijbewijs om te ruilen voor een Portugees rijbewijs.

U kunt dus verder blijven rijden met uw Belgische rijbewijs ná deze registratie bij het IMT. U dient een schriftelijke verklaring van de registratie bij uw rijbewijs te bewaren, tot de vervaldatum van dit registratiebewijs.

Voor de registratie van uw Belgische rijbewijs hebt u o.a. de volgende documenten nodig:

 •  een bewijs van residentie, te verkrijgen bij het stadhuis van uw woonplaats (Câmara Municipal) of bij de gemeentediensten ‘Junta de Freguesia’;
 •  een formulier ‘Modelo 13 IMT’ dat u bij de lokale kantoren van het IMTT kan verkrijgen of kan downloaden op hun website;
 • een fotokopie van uw rijbewijs (u dient het origineel ook te tonen);
 • geldige identiteitskaart of paspoort
 • ...

Indien u dit zou verkiezen, kan u uw Belgische rijbewijs ook onmiddellijk omruilen naar een Portugees rijbewijs. Voor het omruilen moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals resident zijn in Portugal, de in Portugal wettelijk voorgeschreven leeftijd bereikt hebben voor de categorie van het
rijbewijs in kwestie, …

(Voor Belgen die hun Belgische rijbewijs verliezen tijdens hun officieel verblijf in Portugal, geldt deze procedure eveneens. De Ambassade is immers niet bevoegd voor de afgifte van rijbewijzen.)
Voor het inruilen van uw Belgische rijbewijs voor een Portugees hebt u o.a. de volgende documenten nodig:

 • het originele geldige Belgische rijbewijs (of in geval van verlies of diefstal van het originele document, een attest vanwege de Belgische gemeente die u het rijbewijs heeft afgegeven)
 • een fotokopie van uw identiteitskaart of paspoort (het origineel dient u ook te tonen)
 • fiscaal identificatienummer (número de contribuinte);
 • een medisch attest en een certificaat van positieve psychologische evaluatie;
 •  kostprijs €30
 • ...

Let op; neem tijdig contact op met het IMT-kantoor voor het omruilen van het Belgische rijbewijs als u ziet dat de einddatum nadert die op het registratiebewijs vermeld staat! Indien de voorgeschreven termijn niet gerespecteerd wordt, kunnen de bevoegde Portugese autoriteiten u immers een praktische test / rijexamen laten doen, alvorens uw aanvraag voor een Portugees rijbewijs goed te keuren. (Portugese wetgeving: Decreto-Lei L n.º 114/94, de 03 de Maio – zie n.º7 van het artikel 128)

Meer algemene informatie, net als contactgegevens per regio vindt u op de website van de IMT:
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Paginas/IMTHome.aspx

 
Aanvraag internationaal rijbewijs

Voor sommige landen buiten Europa is een internationaal rijbewijs nodig. Personen die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven, moeten in het land waar ze verblijven een internationaal rijbewijs vragen.

Het internationaal rijbewijs laat de bestuurder toe overal in de wereld een voertuig te besturen, behalve in het land die het afgeleverd heeft. Dergelijk rijbewijs is normaal gezien maximum één jaar geldig (behalve indien het rijbewijs waarop het gebaseerd is een kortere geldigheidsduur heeft).

Wie naar een land buiten de Europese Unie gaat, informeert zich het best bij de autoriteiten van dit land om te weten of hij al dan niet een internationaal rijbewijs nodig heeft.
In Portugal kan het internationaal rijbewijs aangevraagd worden bij een IMT-kantoor of via de vereniging ‘Automóvel Club Portugal’ (ACP).

 
Nuttige websites