Ambassade van België in Portugal
Home Consulaire diensten Consulaire inschrijving

Consulaire inschrijving

De inschrijving in het Consulaat-Generaal is niet verplicht maar wel aan te raden.

Enkel ingeschreven burgers kunnen een Belgische identiteitskaart, een Belgisch paspoort of consulaire attesten verkrijgen.

 
Drie basisvoorwaarden
:

 • U bent Belg;
 • U bent reeds uitgeschreven uit uw Belgische gemeente of bent ingeschreven in een andere Belgische ambassade / consulaat;
 • U bent in het bezit van een Portugese verblijfsvergunning.

 
Welke documenten
moet u indienen (per gezinslid - ook voor minderjarigen!):

 • Een kopie van het formulier ‘Model 8’, afgegeven door uw laatste gemeente in België als bewijs van uw uitschrijving
  (indien nog in uw bezit – niet nodig indien u voordien ingeschreven was in een andere Ambassade / Consulaat-Generaal van België in het buitenland);
 • Een ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier (voor minderjarigen ondertekenen beide ouders, zoniet moeten de officiële documenten van de rechtbank betreffende het hoederecht ingediend worden!);
 • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart en / of paspoort (zelfs indien deze vervallen zijn) + kopie van buitenlandse identiteitsdocumenten indien van toepassing;
 • Een kopie van uw Portugese verblijfsvergunning (= “Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia”), aan te vragen bij het stadhuis of ‘Câmara Municipal’ van uw woonplaats;
  Let op; een attest van residentie afgegeven door de lokale ‘Junta de Freguesia’ heeft niet dezelfde waarde!
  -> Indien u de dubbele nationaliteit heeft volstaat een kopie van uw Portugese identiteitskaart.
 • (Voor minderjarigen) Kopie van de identiteitsdocumenten van beide ouders;
 • (Voor meerderjarigen) Een ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier als kiezer voor de federale wetgevende verkiezingen (eventueel in combinatie met het volmachtformulier).
  Het is noodzakelijk om zich in te schrijven als kiezer voor de volgende federale wetgevende verkiezingen, aangezien er stemplicht bestaat, zelfs voor Belgen resident in het buitenland.
  (Let op; enkel indien u volmacht wenst te geven dient u beide formulieren in te vullen!)
  Voor meer informatie betreffende de verplichte deelname aan de verkiezingen kan u de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken raadplegen.

Er wordt geen document afgegeven als bewijs van uw inschrijving.

 
Hoe kan u zich inschrijven:

U kan eventueel persoonlijk langskomen om de inschrijving te regelen, in de Ambassade te Lissabon of in een van de ereconsulaten in Faro, Porto, Funchal of Ponta Delgada, maar dit is niet verplicht (contactgegevens ereconsulaten - let op: in de ereconsulaten kan u verder geholpen worden in het Engels, Frans of Portugees).

Indien u tijdens de openingsuren kan langskomen, hoeft u geen afspraak vast te leggen. De Ambassade is open voor het publiek van maandag tot vrijdag, van 9u tot 13u (in de namiddag enkel op afspraak).

Let op voor de sluitingsdagen!

U kan de volledige inschrijvingsaanvraag ook per post opsturen (per e-mail is niet mogelijk).

Algemene informatie i.v.m. een vertrek naar het buitenland kan u ook nalezen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken of op de website van de Europese Unie.