Ambassade van België in Portugal
Home Informatie coronavirus "COVID-19"

Informatie coronavirus "COVID-19"

In geval van nood in het buitenland kan u bellen naar het callcenter van de FOD Buitenlandse Zaken te bereiken op 02/501 4000 van 9u00 tot 20u00.

Het is belangrijk te onderstrepen dat dit nummer bedoeld is voor noodsituaties in het buitenland. Voor alle vragen i.v.m. coronamaatregelen in België: info-coronavirus.be of 0800/14 689.

De Ambassade en het Consulaat-Generaal zijn enkel te bezoeken in dringende gevallen en altijd op afspraak. 
 

Coronavirus Covid-19

Voor inlichtingen i.v.m het coronavirus in Portugal raden wij u aan de website van de Direçao Geral da Saude te raadplegen, evenals de aanbevelingen op te volgen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Op de website EstamosOn leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen voor Portugal alsook een lijst met contacten van officiële instanties, waarmee u contact kunt opnemen over het onderwerp COVID-19 / coronavirus.

Op volgende link van het Portugees Ministerie van Buitenlandse Zaken, vindt u eveneens antwoorden op vaak gestelde vragen.   

Het Europees coronaresponsteam: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_nl.

U kunt eveneens terecht op de website van de FOD Buitenlandse Zaken voor het reisadvies voor Portugal.

U denkt dat u besmet bent met het coronavirus?

 • Er zijn twee infolijnen m.b.t het coronavirus in Portugal: 24u/24u
 • 808 24 24 24 (voor het publiek, met keuzemogelijkheid Portugees/Engels).
 • In geval van besmetting wordt de oproeper doorverwezen naar onderstaand nummer: 300 015 015 (voor geneeskundig personeel) 

 

Q&A: Reizen van en naar risicozones

De Portugese Ministerraad heeft eind juli beslist om de ramptoestand (= estado de calamidade) voor de 19 (rand)gemeenten van Lissabon op te heffen.

De beoordeling werd sinds 01.08.2020 aangepast naar “toestand van voorzichtigheid” (= estado de contingência), zodat heel het Grootstedeijk Gebied Lissabon momenteel hetzelfde statuut heeft.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken staat Portugal als bestemming op code “groen”= reizen is toegelaten.

(Zie tabel “U vertrekt naar ...” op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl)

Er zijn enkel voorwaarden aan de reis verbonden indien men de autonome gebieden (Madeira of de Azoren) als bestemming heeft. (Zie vraag Nr. 5 hieronder)

Sinds 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en daar langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen.

U kan dit formulier online invullen via de website van de FOD Buitenlandse Zaken. (Nuttige informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/)

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken staat in de tabel “U keert terug uit ...” dat er verhoogde waakzaamheid gewenst is wanneer men terugkeert uit de Algarve of uit Grootstedelijk gebied Lissabon (= AML; Área Metropolitana de Lisboa). Enkel voor deze gebieden geldt code oranje.

(klik hier voor de kaart van AML: https://www.aml.pt/index.php , kijk voor de interactieve kaart onder de rubriek ‘Municípios AML’ = gemeenten)

 
1. Ik reis naar Portugal en keer terug naar België via de luchthaven van Lissabon, Faro of Porto. Moet ik na aankomst in België een verplichte quarantaine respecteren of een test ondergaan?

Neen.

Er wordt enkel verhoogde waakzaamheid gevraagd aan de reizigers die terugkeren uit de Algarve of uit Grootstedelijk gebied Lissabon (= AML; Área Metropolitana de Lisboa).

(klik hier voor de kaart van AML: https://www.aml.pt/index.php, kijk voor de interactieve kaart onder de rubriek ‘Municípios AML’ = gemeenten)

Indien men na de terugkeer symptomen heeft van Covid-19 dient men onmiddellijk de dokter te contacteren en een quarantaine te respecteren.

Testen en quarantaines vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten. Raadpleeg www.info-coronavirus.be.

 
2. Ik reis vanuit Portugal naar België om er een tussenlanding te maken, alvorens mijn verbindingsvlucht te nemen naar een derde land. Kan dit problemen veroorzaken voor mijn verbinding?

Neen.

Er wordt enkel verhoogde waakzaamheid gevraagd aan de reizigers die terugkeren uit de Algarve of uit Grootstedelijk gebied Lissabon (= AML; Área Metropolitana de Lisboa).

(klik hier voor de kaart van AML: https://www.aml.pt/index.php, kijk voor de interactieve kaart onder de rubriek ‘Municípios AML’ = gemeenten)

Indien men na de terugkeer symptomen heeft van Covid-19 dient men onmiddellijk de dokter te contacteren en een quarantaine te respecteren.

Testen en quarantaines vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten. Raadpleeg www.info-coronavirus.be.

 
3. Ik woon in Portugal en ga voor een korte reis naar België. Mag ik reizen naar België en moet ik een quarantaine respecteren na aankomst of een test ondergaan?

U mag reizen naar België.

Er wordt enkel verhoogde waakzaamheid gevraagd aan de reizigers die terugkeren uit de Algarve of uit Grootstedelijk gebied Lissabon (= AML; Área Metropolitana de Lisboa).

(klik hier voor de kaart van AML: https://www.aml.pt/index.php, kijk voor de interactieve kaart onder de rubriek ‘Municípios AML’ = gemeenten)

Indien men na de terugkeer symptomen heeft van Covid-19 dient men onmiddellijk de dokter te contacteren en een quarantaine te respecteren.

Testen en quarantaines vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten. Raadpleeg www.info-coronavirus.be.

 
4. Ik reis naar België met de wagen. Moet ik ook het identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen en/of na aankomst in België een verplichte quarantaine/test respecteren?

Elke reiziger, ongeacht het transportmiddel, moet het identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen.

Er wordt enkel verhoogde waakzaamheid gevraagd aan de reizigers die terugkeren uit de Algarve of uit Grootstedelijk gebied Lissabon (= AML; Área Metropolitana de Lisboa).

(klik hier voor de kaart van AML: https://www.aml.pt/index.php, kijk voor de interactieve kaart onder de rubriek ‘Municípios AML’ = gemeenten)

Indien men na de terugkeer symptomen heeft van Covid-19 dient men onmiddellijk de dokter te contacteren en een quarantaine te respecteren.

Testen en quarantaines vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten. Raadpleeg www.info-coronavirus.be.

 
5. Ik reis naar één van de Portugese autonome gebieden (Madeira of de Azoren). Wat wordt er vereist door de Portugese autoriteiten?

 • de Azoren: laten bezoekers toe mits voorlegging van een negatief attest voor COVID-19 (niet ouder dan 72 u). Indien men dit niet kan voorleggen, dient men een test te ondergaan op kosten van de plaatselijke overheid en wordt men in quarantaine geplaatst. Indien men positief test, wordt de quarantaine verlengd. Deze test wordt na de zesde dag na aankomst op de Azoren overgedaan of zes dagen na de datum van de eerste test indien deze werd uitgevoerd voor uw aankomst op de Azoren. De officiële informatie kan u terug vinden op volgende link: https://covid19.azores.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/Boletim-Informativo-Ingl%C3%AAs_20200615_VF.pdf
   
 • Madeira: laat bezoekers toe mits voorlegging van een negatief attest voor COVID-19 (niet ouder dan 72 u). Indien men dit niet kan voorleggen, wordt men afgezonderd en dient men een test te ondergaan op kosten van de overheid, waarvan men het resultaat binnen de 12 uur ontvangt. Indien men positief test of niet over een negatief attest beschikt, wordt men voor 14 dagen in quarantaine geplaatst.

Voor het Portugese vasteland wordt er geen Covid-test gevraagd en is er ook geen quarantaine nodig na aankomst.

 
6. Ik ondervind (technische) problemen bij het invullen van het online formulier (Passenger Locator Form). Wat moet ik doen?

U kan eventueel contact opnemen met de bevoegde autoriteiten van de FOD Volksgezondheid: Bel +32 800 14 689

Het call center van Buitenlandse Zaken is te bereiken op het nummer +32 (0) 2 501 4000 op weekdagen van 9 uur tot 17 uur (Belgische tijd). Het call center is gesloten tijdens het weekend en op feest- en brugdagen.

(Nuttige algemene informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/)

 

Maatregelen die genomen werden door de Portugese regering om hulp te bieden aan micro-ondernemers of vrije beroepen (recibos verdes):

Enkel personen met een inkomen van minder dan 60.000€ per jaar kunnen voor deze ondersteunende maatregel in aanmerking komen.

De Portugese regering heeft maatregelen genomen om bedrijven te ondersteunen door tot 70% van het loon van werknemers van bedrijven met een omzetdaling van 40% te dekken.

Er werden eveneens andere maatregelen genomen om zelfstandigen, individuele ondernemers of vrije beroepen te helpen door hen een minimuminkomen te garanderen hen in staat stelt de ‘opsluitingsperiode’ te overleven.
Dit is de nieuwe regeling wat betreft het systeem voor zelfstandigen, vrije beroepen en managers van bedrijven zonder personeel.

Voorwaarden om van de steun te kunnen genieten

 • U dient hiervoor minimum een jaar aangesloten te zijn bij de Portugese sociale zekerheid
 • Minstens 6 maanden uw bijdrage hebben betaald, wat betekent dat u gedurende ten minste 6 maanden een regelmatig inkomen uit uw activiteit heeft gehaald
 • Een daling van de activiteit (facturering of omzet) van ten minste 40% kunnen aantonen.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, hebt u recht op een financiële steun namelijk het bestaansminimum: 438,81 € (of meer, afhankelijk van uw vorig inkomen, aangezien u recht heeft op 2/3 van uw inkomen beperkt tot 635€).

Surf naar de Website van de sociale zekerheid of vraag uw boekhouder om advies om van deze maatregel te kunnen genieten.

Heeft u nog vragen? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl of bel 0800/14.689.

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen:

 

Europese Unie lanceert de website “Re-Open Europa”

 • De Europese Unie heeft een website “Re-Open Europa” gelanceerd betreffende de heropening van de grenzen van de lidstaten; per bestemming kan men nuttige informatie opzoeken over wat wel en niet toegelaten is: https://reopen.europa.eu/en. (Men vraagt feedback van zowel burgers als lidstaten, zodat deze website –waarvan eveneens een app beschikbaar is voor de smartphone- geoptimaliseerd kan worden naar de toekomst toe.)
 • De Portugese overheid, via het instituut “Alto Comissariado para as Migrações (ACM)”, voorziet een telefonische vertaaldienst (Serviço de Tradução Telefónica: STT) die burgers die de Portugese taal niet machtig zijn kan helpen bij hun communicatie met diverse diensten/autoriteiten in Portugal. Deze dienstverlening is gratis, men dient enkel de telefonische oproep zelf te betalen. Om toegang te krijgen tot deze dienst, kan u het volgende telefoonnummer contacteren: 808 257 257 (van een vaste lijn) e +351 21 810 61 91 (van een mobiele telefoon of vanuit het buitenland). Voor meer informatie: https://www.acm.gov.pt/-/servico-de-traducao-telefonica