Ambassade van België in Portugal
Home Consulaire diensten Paspoort Sinds 17.10.2011: afgifte biometrische paspoorten

Sinds 17.10.2011: afgifte biometrische paspoorten

Sinds 17 oktober 2011 voldoen de Belgische paspoorten die op de Ambassade van België in Lissabon worden afgegeven, aan de nieuwe Europese veiligheidsnormen. Enerzijds bevatten ze de vingerafdrukken van hun houder, anderzijds moeten de in de Ambassade genomen pasfoto’s voldoen aan strengere criteria dan voorheen.

Om die redenen is het nodig dat u zich persoonlijk aanbiedt op de Ambassade van België in Lissabon bij de indiening van uw paspoortaanvraag.

Twee belangrijke punten:

1. Indien u al beschikt over een geldig paspoort mag u dit uiteraard gebruiken zonder beperking, tot de vervaldatum.

2. Als u een Belgische identiteitskaart heeft, kunt u daarmee reizen in een vijftigtal landen. De Ambassade geeft deze identiteitkaart af aan de Belgen ouder dan 12 jaar en in de Ambassade ingeschreven. U kunt de identiteitskaart per brief aanvragen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de rubriek Elektronische Identiteitskaart - e-ID op onze website.

We zijn ons wel degelijk bewust van de moeilijkheden die deze nieuwe maatregel zal veroorzaken. We zullen dan ook ons best doen om de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk te houden. Niettemin zijn we voor het verder optimaliseren van de veiligheid van onze paspoorten aangewezen op uw medewerking. We rekenen erop dat u tijdig de nodige stappen onderneemt voor het aanvragen of hernieuwen van uw paspoort.

U vindt een aantal nuttige verduidelijkingen over biometrie in onze brochure.

Als u nog vragen hebt, dan zullen de medewerkers van de consulaire afdeling van de Ambassade hierop graag antwoorden.

De website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vermeldt ook heel wat nuttige informatie: Passport.belgium.be.