Ambassade van België in Portugal

Sluitingsdagen

Feestdagen 2020 tijdens dewelke de Ambassade gesloten zal zijn

Nieuwjaar                                             01 januari, woensdag (P/B)

Goede vrijdag                                       10 april, vrijdag (P)

Paasmaandag                                       13 april, maandag (B)

Dag van de arbeid                                 01 mei, vrijdag (B+P)

Hemelvaartsdag                                   21 mei, donderdag (B)

Pinkstermaandag                                  01 juni, maandag (B)

Dag van Portugal                                  10 juni, woensdag (P)

Corpus Christi                                       11 juni, donderdag (P)

Nationale Feestdag                               21 juli, dinsdag (B) 

Dag van de PT Republiek                     05 oktober, maandag (P)                

Allerzielen                                             02 november, maandag (B)

Herstel v/d onafhankelijkheid               01 december, dinsdag (P)

Feest van de Onbevlekte Ontvangenis 08 december, dinsdag (P)

Kerstmis                                                25 december, vrijdag (B+P)