Ambassade de Belgique au Portugal

Jours de fermeture

Feestdagen 2020 tijdens dewelke de Ambassade gesloten zal zijn

Nieuwjaar                                                        01 januari, woensdag (B+P)

Goede vrijdag                                                  10 april, vrijdag (P)     

Paasmaandag                                                 13 april, maandag (B)

Dag van de arbeid                                           01 mei, vrijdag (B+P)

Hemelvaartsdag                                              21 mei, donderdag (B)

Pinkstermaandag                                            01 juni, maandag (B)

Jour du Portugal                                              10 juni, woensdag (P)

Corpus Christi                                                  11 juni, donderdag (P)

Nationale Feestdag                                         21 juli, dinsdag (B)

Dag van de PT Republiek                               05 oktober, maandag (P)

Wapenstilstand                                              11 november, woensdag (B)

Herstel v/d Onafhankelijkheid                         01 december, dinsdag (P)

Feest van de Onbevlekte Ontvangenis           08 december, dinsdag (P)

Kerstmis                                                          25 december, woensdag (B+P)