Paspoort

  1. Zuletzt aktualisiert am


Wie kan een Belgisch paspoort aanvragen bij de Ambassade van België in Lissabon?


Belgen ingeschreven in het consulair bevolkingsregister van een consulaire beroepspost in het buitenland (ook voor kinderen moet een afzonderlijk paspoort aangevraagd worden).

Een Belg ingeschreven in een Belgische gemeente kan geen gewoon paspoort krijgen bij een consulaire beroepspost. (Men kan wel nog een voorlopig paspoort krijgen via de Ambassade.)
 

Persoonlijke aanwezigheid


Persoonlijke aanwezigheid (ENKEL EN ALLEEN OP AFSPRAAK) via e-appointment, vereist in de Ambassade in Lissabon voor alle aanvragers vanaf 6 jaar!

De biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en elektronische handtekening) worden genomen aan het loket van de Ambassade, op het moment van de aanvraag.

Kinderen vanaf 6 jaar moeten ook al ‘ondertekenen’. Van kinderen jonger dan 12 jaar worden geen vingerafdrukken genomen.

U hoeft geen aanvraagformulier in te vullen en dient enkel uw oude paspoort mee te nemen (indien u er één heeft) of een politieverklaring betreffende verlies of diefstal van het vorige paspoort.
 

Kinderen jonger dan 6 jaar


Enkel voor kinderen jonger dan 6 jaar, die ingeschreven zijn in deze Ambassade, kan de aanvraag nog per post ingediend worden.

Gelieve de volgende documenten per post naar de Ambassade te sturen (niet per e-mail!):

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (ondertekend door beide ouders)
  • recente pasfoto (let op de normen die vermeld staan op de website van de FOD Binnenlandse Zaken)
  • Het betaalbewijs (kostprijs = €35) (Betalingswijze, zie onderaan)
  • Indien u het paspoort via post wens te ontvangen (enkel in Portugal – aangetekende zending), dient u zelf in te staan voor het afgeven van een enveloppe, met uw correct adres en voorgefrankeerd met postzegels en geen strook met barcode (zie onderaan)


Betaling


Een paspoort kost € 75 (€ 35 voor minderjarigen).

Voor kinderen van 6 jaar of ouder: u betaalt het bedrag tijdens uw afspraak aan het loket via bancontact (multibanco).

Voor kinderen jonger dan 6 jaar gebeurt de betaling per overschrijving op de consulaire rekening van de Ambassade (zie hieronder), mits opsturen van het betaalbewijs.

Indien u het paspoort via post wens te ontvangen (enkel in Portugal – aangetekende zending), dient u zelf in te staan voor het afgeven van een envelop (geen “Pre-pago/Correio Verde”-enveloppen), met uw correct adres en voorgefrankeerd met postzegels en geen strook met barcode*. De tarieven kan u raadplegen op: Correio Registado (ctt.pt). De categorie is “>20g – 50g” – voor één paspoort.

Het verzenden is uw keuze en valt geheel onder uw verantwoordelijkheid. Indien de ingediende envelop niet voldoet aan de vereisten hierboven, behouden we ons het recht om uw documenten niet op te sturen. Niet opgehaalde documenten moeten na 3 maanden vernietigd worden.

Embaixada da Bélgica – Bank Inter
NIB : 0269 0151 00203519243 68
IBAN : PT50 0269 0151 00203519243 68
BIC/SWIFT : BKBKPTPL

*

Image
Illustratie die aangeeft hoe je een voorgefrankeerde envelop moet meesturen

De Ambassade aanvaardt geen dossiers of documenten ter behandeling, zonder de voorlegging van een geldig betalingsbewijs.


Duur van de aanvraag


Indien aan de voorwaarden voldaan is, duurt het gemiddeld 1 tot 2 weken om een nieuw Belgisch paspoort te verkrijgen.
 

Geldigheidsduur paspoorten


Gewone paspoorten voor volwassenen hebben een geldigheidsduur van 7 jaar.

Gewone paspoorten voor minderjarigen hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.
 

Mogelijkheid tot pre-registratie van uw biometrische gegevens


Het is mogelijk om uw biometrische gegevens laten registreren vooraleer u een nieuw paspoort nodig hebt.

U gaat voor het werk of vakantie naar een stad waar zich een Belgische ambassade of een Belgisch beroepsconsulaat bevindt? U heeft niet onmiddellijk een paspoort nodig, maar u wenst van uw doortocht gebruik te maken om uw biometrische gegevens te laten registreren?

In dat geval kunt u gebruik maken van de "preregistratie"!

 
U bent ingeschreven in de Ambassade van België in Lissabon?


1. Maak een afspraak bij onze Consulaire Dienst via e-Appointment om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten preregistreren.

2. U beschikt daarna over 1 jaar om ons uw paspoortaanvraag per briefwisseling op te sturen. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken).

 
U bent ingeschreven in een andere post dan de Ambassade van België in Lissabon en u wenst bij ons uw gegevens te laten preregistreren?


1. Maak een afspraak bij onze Consulaire Dienst via e-Appointment om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten preregistreren.

2. U beschikt daarna over 1 jaar om uw paspoortaanvraag via e-Appointment vast te leggen bij de post waar u ingeschreven bent. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken).