Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

  1. Zuletzt aktualisiert am

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat te Lissabon moeten komen om uw biometrische gegevens op te nemen.

Onderscheid en karakteristieken identiteitskaart – paspoort - verblijfsvergunning

De e-ID en Kids-ID laat u toe om te reizen naar meer dan 50 landen. Zie website van de FOD Binnenlandse Zaken voor meer informatie.

Verwar de Belgische identiteitskaart niet met een Belgisch paspoort of met de verblijfsvergunning van uw land van verblijf. Een verblijfsvergunning wordt afgegeven door de Portugese autoriteiten. De geldigheid en het officieel karakter van verblijfsdocumenten beperken zich normaal gezien tot het grondgebied van het land van verblijf.

De e-ID’s en Kids-ID’s zijn geldige identiteits- en reisdocumenten voor de lidstaten van de Europese Unie, alsook enkele buurlanden. Ze kunnen dus vaak nuttig – zelfs noodzakelijk – zijn om zich ter plaatse te identificeren.

Let op! Voor heel wat landen is er een reispaspoort nodig en volstaat een e-ID niet. Om zeker te zijn, neem een kijkje op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, waar u naargelang uw bestemming meer informatie of nuttige contacten krijgt:

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet in het bezit zijn van een Belgische identiteitskaart. In België is het wettelijk verplicht voor alle Belgen, ook degenen die in het buitenland wonen, om vanaf de leeftijd van 15 jaar hun identiteitskaart bij zich te hebben.

Sinds 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar, die in het buitenland wonen, een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven (dit is niet verplicht).

 

Verlies identiteitskaart (e-ID) of Kids-ID

Bij verlies, diefstal of vernietiging van een elektronische identiteitskaart, afgegeven in België of in het buitenland, moet de houder zelf zo snel mogelijk aangifte doen bij het DOCSTOP-callcenter: 00800 2123 2123.

Image
Logo van DocStop